เหนื่อย

เหนื่อย… ไม่ใช่เหนื่อยกาย ไม่ใช่เหนื่อยงาน
แต่เสียใจ ร้องไห้ จนเหนื่อยแล้ว………
…………………………………………………………….
สุขไหม —- เหนื่อยไหม
จนมาวันนี้ไม่รู้จะเลือกสิ่งไหนดี
รู็แต่เพียงทำตามหัวใจตนเอง จนถึงวันที่มันทำไม่ไหว ก็พอ

This entry was posted in บ่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s