วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสิ่งมีชีวิตที่ละเล้ฏทีละน้อยจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งอันเนื่องมากจากอิทธิพลของการคัดเลือกโดยธรรมธาติ (Natural Selection) วิวัฒนาการไม่มีการย้อนกลับ..
Darwin’s Theory: กล่าวถึง Natural Selection ไว้ว่าประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ
1. Variation: ความหลากหลาย ซึ่งแต่เดิมหมายถึงความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา (Morphoplogy) แต่ปัจจัยเราทราบว่าเป็นความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic Variation)
2. Heredity: สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่มีความหลากหลาย จะต้องสามารถถ่ายถอดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังรุ่นๆ ต่อไปได้
3. Differential Reproduction: การสืบพันธุ์ที่หลากหลาย จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เด่นกว่าตัวอื่นและลูกหลานจะมีโอกาสรอดมากกว่าตัวอื่นๆ

Advertisements
This entry was posted in Thesis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s