20 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์

20 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์

1. กลูโคส 1 โมเลกุลจะได้พลังงาน 36 ATP
2. กลูโคส 1 โมเลกุลจะได้พลังงาน 38 ATP  ถ้าเกิดใน Prokaryote

3. Pyruvic-dehydrogenase complex เป็น enz. ที่ช่วยในการเปลี่ยนกลูโคสเป็นกรดไพรูวิก

4. Glycolysis และ Acetyle-CoA เกิดใน Cytoplasm

5. Kreb’s cycle เกิดใน Matrix
6. ใน Kreb’s cycle เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนคาร์บอน จะเกิด CO2

7. ใน Kreb’s cycle เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสารจะเกิด 2H+
8. ใน Kreb’s cycle เมื่อเกิดการ 2H+ จะมีNAD+ NAD+ FAD และ NAD+ มารับ H+ ตามลำดับ

9. กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะเกิดบนเยื่อหุ้มไมโทรคอนเดีย

10. กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะไม่เกิดการสร้างพลังงานแต่จะเปลี่ยนตัวรับอิเล็กตรอนเป็นพลังงาน

11. 1 NADH+H+ จะเปลี่ยนเป็น ATP ได้ 3 ATP
12. 1 FADH2 จะเปลี่ยนเป็น ATP ได้ 2 ATP

13. O2 ที่หายใจจะเข้าไปรับ H+ จาก ETC และกลายเป็นน้ำ

14. ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ จะมีการสร้าง ATP โดยตรงอยู่ 2 ขั้นตอนคือ
– ใน Glycolysisได้ 2 ATP- ใน Kreb’s cycle ได้รอบละ 1 ATP ***

15. ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ จะมีการเกิด CO2 โดยตรงอยู่ 2 ขั้นตอนคือ
– ใน Acetyl-CoA ได้ 2 CO2- ใน Kreb’s cycle ได้รอบละ 2 CO2
16. กระบวนการสลายไขมันเรียก β-Oxidation

17. กระบวนการสลายไขมันมีสูตรดังนี้

พลังงาน (ATP) = [(จำนวนคาร์บอน/2)-1]*5 + [(จำนวนคาร์บอน/2)*12] – 1
18. กระบวนการสลายโปรตีนมี 2 ขั้นตอนย่อยคือ
18.1 การดึงหมู่อะมิโนออก (Oxidative deamination)
18.2 การเปลี่ยนหมู่อะมิโนไปเป็น Acetyle-CoA

19. พลังงานที่ได้จากการสลายโปรตีน ขึ้นอยู่กับประเภทของกรดอะมิโนในโปรตีนนั้นๆ

20. กระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน จะได้พลังงาน 2 ATP จากกระบวนการ glycolysis เท่านั้น

ยังไงลองดูกันนะขอรับ

Advertisements
This entry was posted in Teaching M.U.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s