เดือนแม่พระ

เดือนตุลาคม…เดือนแม่พระสายประคำ
………………………………………………………..
นานแล้วที่ไม่ได้สวดสายประคำ ช่วงนี้มีเรื่องวุ่นๆหลายเรื่องในชีวิต
เลยคิดๆว่าปีนี้จะตั้งใจสวดสักหน่อย
………………………………………………………….
ช่วงนี้นึกถึงพระวรสารเรื่องนี้ (มธ. 20:1-16)
1 ด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนเจ้าของสวนองุ่นคนหนึ่ง ออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เช้าตรู่ 2 ครั้นตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอันแล้วจึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่น 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้า เจ้าของสวนก็ออกไปอีก เห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาด 4 จึงพูดกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิด เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควร” แล้วเขาก็พากันไป
5 พอเวลาเที่ยงวัน และบ่ายสามโมง เจ้าของสวนก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่ง พบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่ จึงพูดกับเขาว่า “พวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆทั้งวัน ยังค่ำทำไม” 7 พวกเขาตอบว่า “เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า” เจ้าของสวนบอกว่า “ท่านทั้งหลาย จงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิด” 8 ครุ้นถึงเวลาพลบค่ำ เจ้าของสวนจึงสั่งเจ้าพนักงานว่า “จงเรียกคนทำงานมา และให้ค่าจ้างแก่เขา ตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้าย จนถึงคนที่มาแรก” 9 คนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้น ได้ต่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอัน 10 ส่วนคนที่มาแรกนึกว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้น แต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกัน 11 เมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวน
12 ว่า “พวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียว และท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับพวกเราที่ทำงานตรากต่ำกลางแดดตลอดวัน” 13 ฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่า “สหายเอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท้านได้ตกลงกันแล้ววันละหนึ่งเดนาริอัน มิใช่หรอ” 14 รับค่าจ้างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังสุดนั้นเท่ากันกับท่าน
15 เราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือ ทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดี
16 อย่างนั้นแหละ คนที่เป็นที่สุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น และคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s