LHC ต่อ

Update เรื่องเครื่องยิงอนุภาคกันต่อ..

ได้ไปอ่านข่าว แล้วก็ฟังใน หลายๆ website
สรุป การทดลองวันนี้
 วันนี้ CERN ได้ยิงอนุภาคโปรตรอนออกไป 2 ครั้ง (สาย)
โดยลำอิเล็กตรอนแรก ยิงไปตอนบ่ายสองครึ่ง แล้วอีกลำหนึ่งยิงปตอนประมาณบ่ายห้าโมง
โดย ยิงทิศทางตรงข้ามกัน ในท่อคนละท่อ ซึ่งก็ได้ภาพถ่ายของอนุภาคมาด้วย
 
 1221050485X6984727-97

 

ทั้งนี้เพื่อทดสอบการเคลื่อนที่ของอนุภาค ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องปรบแต่งอะไรอีก สักพัก
จึงจะเริ่มทำการยิงลำโปรตรอนให้ ชน กัน ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ
 
Credit:
 
 
ปล. หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงใช้ อนุภาคโปรตรอน
ที่ใช้โปรตรอนเนื่องจาก โปรตรอนมีประจุ
สามารถใช้สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเพิ่มความเร็วของอนุภาคได้
 
ซึ่งถ้าไปใช้นิวตรอนซึ่งมีมวลเยอะ แต่ไม่มีประจุ ก็จะเร่งความเร็วไม่ได้
 
และถ้าไปใช้อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ ก็จะมีมวลน้อยเกินไป
และควบคุมการเคลื่อนที่ของอนภาคได้ยากกว่า
 
 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s