เรื่องเศร้า

เรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดจนได้
ไม่ขอพิมพ์อะไรนะครับ เดี๋ยวจะคาดเคลื่อน
ขอยกมาจาก web เลยแล้วกัน
จาก www.mcot.net ครับ
 
king_sister03_181
 
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550
ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น
แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ
และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 02.54 น. วันที่ 2 มกราคม 2551 รวมพระชันษา 84 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ
ถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด 100 วัน
ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป
อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์
ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. วันพุธที่ 2 ม.ค.2551
สำนักพระราชวัง
2 มกราคม พุทธศักราช 2551

ข้าพระพุทธเจ้าขอไว้อาลัยด้วยครับ

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to เรื่องเศร้า

  1. มณีภรณ์ says:

    ข้าพระพุทธเจ้าขอไว้อาลัย ในเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ มาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

  2. TOEY says:

    ขอไว้อาลัยด้วยค่า

  3. siriphorn says:

    ขอร่วมไว้อาลัยด้วย  ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s