สิ้นปีแล้ว

จบไปแล้วอีกปีหนึ่ง
ไม่ได้อยู่ฉลองปีใหม่ที่บ้านนานแล้ว
ปีนี้คงได้อยู่สมใจ เพราะ ขาเจ็บ ไม่อยากออกไปไหนให้เหนื่อยหัวใจ (อิอิ)
ปีที่แล้ว วันส่งท้ายปี นี่ กำลังทาสีบ้านอยู่ที่ ประจวบฯ แล้วก็ได้ฟังเพลงคืนข้ามปี ของ เอนโดฟิน
ปีก่อนโน่น วันส่งท้ายปีนี้ กำลังนั่งรถกลับลงมาจากเชียงใหม่
ปีก่อนโน่นๆ รู้สึกว่าจะอยู่บ้าน หรือไงเนี่ยแหละจำไม่ได้
 
ก็. สิ้นปีแล้ว.. ก็ขอให้อะไรๆ ที่มันแย่ๆ ความรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นๆหายไป กับเวลา
เริ่มปีใหม่ ศักราชใหม่ ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆ ทุกคนนะครับ
ขอให้พอเพียงกับชีวิต ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่มี
ขอให้มมีความสุข อย่างงี้เหมือนเดิม
 
ปล. ดึก จะมา up ใหม่
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to สิ้นปีแล้ว

 1. Kols says:

   เหอะๆ  เช่นกันนะคับครูปู

 2. ONN says:

  ผ่านปีใหม่มาหลายปีแล้วน่ะเนี่ยะ…
  ปีนี้ว่าจะส่งท้ายปีเก่าแบบว่าให้ลืมไปเลย…ไม่รุจาทำได้ป่าว…อิอิ
   
  ปล.เปลี่ยน background ได้ไหมค่ะครูปู มืดเชียว

 3. TOEY says:

  ก็มีความสุขตามอัตภาพ ตามประสาคนแก่อะนะ คริ คริ

 4. มณีภรณ์ says:

  จะอัพสเปสดึกๆหรอคะ
  รอเค้าดาวกะเค้าใช่ไหมเล่า
  ปีใหม่นี้ก็ขอให้เราสองคนรักกันเหมือนเดิมนะ
  ปุ้ยก็รักพี่ปูมากกกกกกกกกกกกเลยนะคะ
  เค้าขอให้ท่านรักเค้ามากๆนะ
  และขอให้ท่านมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะคะ
  และขอให้ขาหายเจ็บไวไวด้วยน้า
   

 5. มณีภรณ์ says:

  จะอัพสเปสดึกๆหรอคะ
  รอเค้าดาวกะเค้าใช่ไหมเล่า
  ปีใหม่นี้ก็ขอให้เราสองคนรักกันเหมือนเดิมนะ
  ปุ้ยก็รักพี่ปูมากกกกกกกกกกกกเลยนะคะ
  เค้าขอให้ท่านรักเค้ามากๆนะ
  และขอให้ท่านมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะคะ
  และขอให้ขาหายเจ็บไวไวด้วยน้า
   

 6. KaTare says:

  สุ ด ท้ า ย
  คำ ว่ า ล า จ า ก อ า จ จ ะ ฟั ง ดู แ ล้ ว เ ศ ร้ า โ ศ ก
  แ ต่ จ ง เ ชื่ อ ว่ า ก า ร ล า จ า ก จ ะ นำ พ า เ รื่ อ ง ใ ห ม่ แ ล ะ น่ า สุ ข ใ จ ม า สู่ เ ร า
  ล า จ า ก จ า ก ปี เ ก่ า เ ริ่ ม ต้ น กั บ ปี ใ ห ม่
  โ ฮ ะ ๆ วั น นี้ มี ส า ร ะ ยิ น ดี ที่ ไ ด้ เ ป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ เ ช่ อ น ะ ค ร้ า บ บ
  ค น แ ก่ อ ย่ า ง เ ช่ อ ไ ด้ รู้ จั ก แ ล้ ว ส นุ ก ดี
  มี ค น ใ ห้ ล้ อ 5 5 5 +
  ล้ อ เ ล่ น น ะ เ ช่ อ
  รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ห น่ อ ย เ ส ร่ กิ น น อ น ใ ห้ ม า น เ ป็ น เ ว ล า บ้ า ง
   เ ด๋ ว ไ ม่ มี แ ร ง ไ ป สู้ ก ะ เ ด้ ก ซ น ค น นี้ ก้ แ ย่ น ะ เ ช่ อ
  คิ คิ ดี ใ จ ที่ ไ ด้ รู้ จั ก เ ช่ อ น ะ
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s