แนวข้อสอบ ม.4

การกระจายเนื้อหาของข้อสอบเป็นดังนี้
ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 กากบาทจำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน
แบ่งเป็น
เรื่องการหายใจ                  8  ข้อ
เรื่องการขับถ่าย                 11 ข้อ
เรื่องระบบไหลเวียนเลือด      11 ข้อ
 
ตอนที่ 2
จับคู่คำศัพท์  10 ข้อ   10 คะแนน
เป็นเรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด   6 คำ
เรื่องการหายใจและการขับถ่าย   4 คำ
 
ตอนที่ 3  เขียนอธิบายมี 5 ข้อ เลือกทำ 2 ข้อ
ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน
เรื่องระบบการหายใจ           1 ข้อ
เรื่องระบบไหลเวียนเลือด และ การขับุถ่ายเรื่องละ 2 ข้อ
 
รวมคะแนน 60 คะแนน เก็บ 30 คะแนน (นะจ๊ะ)
ตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะครับ !!
 
ปล.  ข้อสอบชีววิทยาไม่ว่าที่ไหน ถ้าเขียนไม่ได้ก็ให้วาดรูปเข้าไว้นะ
ดูเรื่อง pathway ของระบบต่างๆมาให้ดี
เนื้อหาครอบคลุมหนังสือ และคำถามท้ายบทบางข้อ
บางข้อ (หลายข้อ) เป็นข้อสอบประยุกต์
ข้อสอบเก่า ก็นำมาออกใช้ใหม่
สุดท้าย หาหนังสืออ่านเพิ่มเติมด้วย
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to แนวข้อสอบ ม.4

  1. อัมพวรรณ says:

    ดูข้อสอบ

  2. chaweewon says:

    อยากได้แนวข้อสอบเข้าม.4 จ๊ะ

  3. เพื่อจะสอบเข้าม.4

  4. นวพร เดชทะสอน says:

    ขอบคุณค่ะ…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s