คะแนนกลางภาค

เลขที่ ชื่อ นามสกุล  ตอนที่ 1 (40) ตอน 2 และ 3 (20) ตอนที่ 4 (20) คะแนนรวมใหม่ (80)
1 พักตร์นิสา สิทธิกรไพบูลย์ 22.0 14 17.0 53
2 วณิสา ทรัพย์สมบูรณ์ 18.0 12 17.0 47
3 พัชรินทร์ สุขสำราญ 15.0 3 11.0 29
4 สิริขวัญ ทองตระกูล 15.0 8 9.0 32
5 พฤกษา วงศ์จินดาเวศย์ 17.0 19 20.0 56
6 อารยา ศรีศานติพงศ์ 19.5 15 16.0 50
7 ชนาธิป ตีระพาณิชพันธ์ 17.0 11 12.0 40
8 ธนัญญา แก้วศรีหาวงษ์ 12.0 6 17.0 35
9 หทัยทิพย์ เอื้อเกษมสิน 21.0 13 11.0 45
10 หนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิน 16.0 8 4.0 28
11 ธาริกา พงษ์สิธิกาญนา 11.0 6 3.0 20
12 อชิรญา เชวงเกียรติกุล 23.0 19 19.0 61
13 กุลวรา เชื้อไตรสรณ์ 14.0 8 12.0 34
14 พัชรินทร์ ศรีมงคล 17.0 2 0.0 19
15 รัฐกานต์ ปลื้มบางพลี 18.0 6 11.0 35
16 กนกรัตน์ กิจไกรลาศ 18.0 9 10.0 37
17 จวงจันทร์ จันทร์กระจ่าง 20.0 9 20.0 49
18 ภรณ์ทิพย์ กิจสวัสดิ์ 13.0 6 19.5 38
19 บุญญรัตน์ พงษ์อนุวัฒน์ 12.5 10 20.0 43
20 ศศิธร มุ่งมี 12.0 1 10.0 23
21 สหทัย ลี้คง 14.0 5 13.0 32
22 กัญญาณี เสาร์จันทร์ 14.0 1 9.0 24
23 หทัยรัตน์ สุวรรณศรี 16.0 1 11.0 28
24 อังศุมารินทร์ ยืนยง 11.0 2 5.0 18
25 พรทิพย์ ไชยแสง 17.0 4 11.0 32
26 ดุษฏี ชาญวนัญญู 23.0 11 13.5 48
27 เจนจิรา อมรศิริกุล 23.0 7 13.0 43
28 กมลวรรณ สุวรรณประเสริฐ 22.0 1 13.5 37
             
 
คะแนนออกมาตามที่เห็นนะ
ตอนที่ สอง และ สาม เนื่องจากคะแนนค่อนข้างน้อย
ก็เลย หารสอง ซะมันจะได้ไม่กดคะแนนส่วนอื่นมากเกินไป
 
ก็เข้าใจว่าข้อสอบยาก แต่หลายคนก็ทำได้ดี (ดีมาก)
ยินดีกับ อชิรญา ด้วยนะครับ
ขอให้รักษาความดี เช่นนี้ต่อไป
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s