คะแนนม.5 รอบที่ 1

 รายงานคะแนนสอบครั้งที่ 1
 ก็…. นะ ดูเอาเองแล้วกัน เหอะๆ
 

ชื่อ

นามสกุล 

เก็บคะแนนบทที่ 1(25)

ปิยะพร

อัญชลีสหกร

14.0

พัชรีญา

มีประเสริฐ

15.5

สุทิตา

แก่นพรม

12.5

สุดาวรรณ

เกตสมิง

12.5

เสาวลักษณ์

กรดเครือ

9.0

ปานตา

ศรีนาวาวงศ์

14.5

ณัฐกฤตา

สุขโสภณธน

12.5

นัยนา

อรรถสกุลชัย

12.5

ปวีณา

วิชนี

11.5

ปณิตา

มาลาวงศ์

10.0

กัณฑพร

ศิริวรศิลป์

15.5

ศยาภรณ์

แก้วสมบูรณ์

11.5

อาภากร

พ่วงปาน

14.0

ชุติพร

ศิริรัตน์

10.5

จุรีรัตน์

สายบุญยืน

12.0

ธนัชชา

พันธ์หินกอง

11.0

มัลลิยา

บรรทัด

18.5

สุกัญญา

เพิ่มพิพัฒน์

9.0

ภาสุรีย์

สวัสดิ์พาณิชย์

13.5

เกศรินทร์

พิทักษ์ตุ้ม

11.0

วรางคณา

พรหมน้ำดำ

11.5

ชลนิชา

จันทร

13.5

เสาวคนธ์

จันทฤทธิ์

13.5

วรวรรณ

วงศ์พิมพ์

11.0

อมรรัตน์

อภิรัตน์วรากุล

12.5

ธนิดา

จิระมงคลศิริ

16.0

จินดา

สิวิฆาร

8.5

     
 
ตั้งใจ เรียน ด้วยนะท่านๆ
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s